Hidrolik asansörler çalışma prensibi olarak yağ basıncı ile çalışır.Önceleri sadece fabrikalarda ve depolarda kısa mesafeli yük asansörü olarak tercih edilirken, 1950 yıllarından itibaren insan asansörü olarak da kullanılmaya başlanmıştır.
Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı bina ve tesislerde kullanılmışlardır:

  • Binalarda daha etkin kullanım alanı sağlama
  • Çatı dizaynındaki serbestiyet
  • Makine dairesi yerinin serbest seçimi
  • Binaya gelen yükün tabana iletilmesi ve statik hesapta kolaylık
  • Çok yüksek taşıma kapasitesi ihtiyacını karşılayabilme
  • Aşağı inişte masrafsız çalışma
  • Sessiz çalışma
  • Hassas kat ayarı (±3 mm) ve otomatik seviyeleme
  • Olası arızalarda asansörün otomatik olarak kata ulaşması
  • Darbesiz kalkış ve duruş; kademesiz hız ayarı